Επιβατικά και φορτηγά ώς 3.500Kg

Επιβατικά και φορτηγά έως 3.5 τόνουςΑρχικός έλεγχος

Κάθε επιβατικό όχημα έως 9 θέσεων συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού και φορτηγό με όχημα με μικτό βάρος μικρότερο από 3500 κιλά που ταξινομείται στην χώρα μας έχει υποχρέωση τεχνικού ελέγχου στα τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας (ημερομηνία ταξινόμησης). Ο έλεγχος που πραγματοποιείται μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος ονομάζεται αρχικός έλεγχος.

Περιοδικός έλεγχος

Κάθε δύο χρόνια, οι συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων οφείλουν να έλθουν πάλι σε κέντρο τεχνικού ελέγχου προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος περιοδικός έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος έως το τέλος της ζωής του οχήματος.

Επανέλεγχος

Σε όσα οχήματα διενεργήθηκαν αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι που όμως σημειώθηκαν Σοβαρές Ελλείψεις, τότε αυτά τα οχήματα οφείλουν να προσέλθουν σε ΚΤΕΟ εντός 30 ημερών προκειμένου να ελεγχθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων. Αυτή η κατηγορία ελέγχου ονομάζεται επανέλεγχος, ενώ κάθε όχημα με σοβαρές ελλείψεις έχει στο σύνολό του 60 ημέρες για να τις αποκαταστήσει.

Εκούσιος έλεγχος

Σε κάθε περίπτωση μπορεί διενεργηθεί έλεγχος κατά βούληση σε όλα ή σε ένα μόνο σημείο στο όχημά σας. Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για εκούσιο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία κάποιου θορύβου ή η παράξενη συμπεριφορά του οχήματός σας.

Ειδικός έλεγχος

Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης συσκευής υγραεριοκίνησης, ονομάζεται ο έλεγχος που διενεργείται σε ένα όχημα όταν σε αυτό τοποθετείται συσκευή υγραεριοκίνησης. Πραγματοποιείται από φορέα ελέγχου (ΚΤΕΟ) για να επιβεβαιωθεί πως η διασκευή της συσκευής πληροί τις προϋποθέσεις της τεχνικής και της νομοθεσίας και είναι απαραίτητη ενέργεια για την δήλωση δεύτερου καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας. Ομοίως στην περίπτωση που διενεργηθεί εγκατάσταση συσκευής φυσικού αερίου στο όχημα ο έλεγχος ονομάζεται ειδικός έλεγχος εγκατάστασης συσκευής φυσικού αερίου. Υπάρχει και η δυνατότητα απεγκατάστασης των συσκευών όπου πρέπει να διενεργηθεί ο ανάλογος έλεγχος δηλαδή ειδικός έλεγχος απεγκατάστασης συσκευής υγραεριοκίνησης ή φυσικού αερίου.

Στους ειδικούς ελέγχους εντάσσονται και οι έλεγχοι σε εκπαιδευτικό όχημα μετα από την διασκευή του και εγκατάσταση σε αυτό πρόσθετα εξαρτήματα όπως πεντάλ πινακίδες κ.α.