Τέλη εκπρόθεσμων ελέγχων

Τέλη εκπρόθεσμων αρχικών ελέγχων

Τέλη εκπρόθεσμου ελέγχου

Πίνακας παραβόλων εκπρόθεσμων ελέγχων ΚΤΕΟ ή επανελέγχων, ανάλογα την καθυστέρηση και την κατηγορία οχήματος.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΕ €
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών 16 33 65 16 33 65
Δημοσίας χρήσης Ε.Δ.Χ. 15 31 62 15 31 62
Ιδιωτικής χρήσης εκπαιδευτικά 15 31 62 15 31 62
2 Ασθενοφόρα 21 42 85 21 42 85
3 Νεκροφόρες 18 37 73 18 37 73
4 Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 21 42 85 21 42 85
5 Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 20 39 78 20 39 78
11 Μοτοποδήλατα 8 16 33 8 16 33
12 Μοτοσυκλέτες 10 20 41 10 20 41

Τέλη εκπρόθεσμου επανελέγχου

Πίνακας παραβόλων εκπρόθεσμων επανελέγχων, ανάλογα την κατηγορία οχήματος.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΕ €
Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης πλην εκπαιδευτικών 4
Δημοσίας χρήσης Ε.Δ.Χ. 3
Ιδιωτικής χρήσης εκπαιδευτικά 3
2 Ασθενοφόρα 5
3 Νεκροφόρες 4
4 Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 5
5 Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 5
6 Μοτοποδήλατα 2
7 Μοτοσυκλέτες 2