Εταιρία

Ποιοι είμαστε


Πριν από 15 χρόνια το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Πυλαίας ξεκίνησε τις δραστηριότητες του από τον κύριο Βασίλειο Νιάνιο και Δανιήλ Μπράκη δύο ανθρώπους με δυνατή φιλία και πολλά χρόνια εμπειρίας σε επιχειρηματικές δράσεις και έχει αποκτήσει υψηλή θέση στις προτιμήσεις σας, προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία και αγάπη. Σήμερα με τις αρχές που έθεσαν οι πρεσβύτεροι, ακολουθούν οι νεότεροι και έχουν καταφέρει να συνδέσουν το όνομά του ΚΤΕΟ με το πλησιέστερο, έντιμο και γρήγορο της πόλης, συμβάλλοντας στην ποιότητα και στην ασφάλεια.

Έως σήμερα έχει διενεργήσει ελέγχους σε περισσότερα από 310.000 οχήματα, με καταρτισμένο, ικανό και ευγενικό προσωπικό. Οι αμερόληπτοι επιθεωρητές μας, πτυχιούχοι μηχανικοί, προασπίζονται την ποιότητα και την ασφάλεια για τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Επιθεωρούμε οχήματα επιβατικά και φορτηγά έως 3.500 kg και μοτοσικλέτες. Διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι σε αυτές τις κατηγορίες, αρχικοί, περιοδικοί, εκούσιοι, ειδικοί και επανέλεγχοι.

Εγκαταστάσεις


Το ΚΤΕΟ βρίσκεται σε παρακείμενο από τη περιφερειακή οδό δρόμο, λίγο πριν την έξοδο προς Μουδανιά και Καλαμαριά. Διαθέτει 2 αυτόματες γραμμές για επιβατικά και φορτηγά έως 3.5 τόνους και 1 αυτόματη γραμμή για μοτοσικλέτες. Οι γραμμές ελέγχου φέρουν εξοπλισμό από τις γνωστές για την αξιοπιστία τους εταιρίες, Bosch και Maha, ενώ οι διαδικασίες υποστηρίζονται με ηλεκτρονικά μέσα ώστε να εξαλείφονται πιθανά ανθρώπινα λάθη.

Στο χώρο αναμονής μπορείτε να απολαύσετε οποιοδήποτε ρόφημα κερασμένο από εμάς ενώ παρέχεται δωρεάν γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο (free WiFi). Ο επικείμενος χώρος του ΚΤΕΟ δείχνει την αγάπη μας προς το περιβάλλον με πληθώρα καλλωπιστικών φυτών και δέντρων για την ευχάριστη διαμονή σας.

Προσωπικό


Το προσωπικό μας είναι πάντα στην διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Οι τεχνικοί – επιθεωρητές καθώς και η γραμματεία μας, είναι πλήρως καταρτισμένοι, σε γνωστικό επίπεδο, με εμπειρία αλλά και ευαισθησία ώστε μετά από κάθε επίσκεψή σας να αποχωρείτε απολύτως ικανοποιημένοι.

Η ομάδα μας με συνεχής εκπαιδεύσεις και διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους, αναβαθμίζει το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει και προσπαθεί με πειθαρχία, ζήλο και συνέπεια να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ευρύτερη κοινωνία έως τώρα αντιλαμβανόταν τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων.

Ευκαιρίες καριέρας


Πιστοποιήσεις – πολιτική ποιότητας


Το ΚΤΕΟ Πυλαίας παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 3500 kg, που χρησιμοποιούνται για επιβατικές μεταφορές, διαθέτουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και οι θέσεις καθήμενων, εκτός της θέσης οδηγού δεν υπερβαίνουν τις (8) οκτώ και ιδιωτικής χρήσης ασθενοφόρα, TAXI ή εκπαιδευτικά, καθώς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους.

Για να επιτύχει τα παραπάνω, Το ΚΤΕΟ Πυλαίας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τo Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς ισχύουσας Εθνικής νομοθεσίας για ΚΤΕΟ.

  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα όλων των ενεργειών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Παρακολουθεί και ενσωματώνει στο Σύστημα Ποιότητας νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων.
  • Θέτει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του συστήματος ποιότητας.
  • Ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριοποίησής του.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του.
  • Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ελέγχων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του και η συνεχής καταλληλότητά του για την σκοπούμενη χρήση.
  • Εξασφαλίζει την τεχνική επάρκεια του ώστε οι εργασίες του να διεκπεραιώνονται με αξιοπιστία και ασφάλεια.